Fotterapeuter

Malin H Ekvall.

Medicinsk Fotterapeut

Undersköterska

KY-Utbildning med Fotterapeututbildning 11/2 år

Utbildad i utprovning av inlägg

Erfarenhet av diabetesfotvård på Vårdcentral

Går kurser fortlöpande för att vidareutveckla mig i yrket.

Arbetat med fotvård i egen verksamhet sen 2010.

Maria Krokstad

Medicinsk Fotterapeut

Undersköterska

Utbildad på Axelssons

Diabetesutbildad

Utbildad i utprovning av inlägg

Går kurser fortlöpande för att vidareutveckla mig i yrket.

Arbetat med fotvård i egen verksamhet sen 1994.